PROGRAM EDUKACIJE

MODUL I - Analiza poziva za projekte (pravilno tumačenje poziva za projekte, izvori informacija o prilikama za finansiranje iz EU fondova, pripremne radnje za izradu projekta)

MODUL II - Analiza projektne situacije (analitički proces i detaljna analiza ciljnih grup i problema uz identifikaciju potreba, analiza ciljeva i potencijalnih strategija).

MODUL III - Ciljevi projekta i izrada logičke matrice (definisanje ciljeva i rezultata projekta, aktivnosti, indikatora, sredstava verifikacije, te pretpostavki kao elemenata logičke matrice LFA)

MODUL IV - Budžet projekta (principi i pravila EU u kreiranju budžeta, budžetski elementi, faze procesa budžetiranja, PRAG)

MODUL V - Pisanje projektnog prijedloga (detaljna uputstva za svaku sekciju koncepta projekta/ Concept Note i potpunog projektnog prijedloga prema formatu EU, savjeti i trikovi, proces evaluacije i stavovi procjenitelja)